35 C
Hanoi
Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024

Điều khoản và điều kiện sử dụngTERMS
TERMS OF USE NOTICE

Cập nhật ngày 12 tháng 04 năm 2022.

 • Việc truy cập tonghop.org nghĩa là bạn xác nhận rằng mình đã đọc, hiểu và đồng ý các Điều khoản và điều kiện.
 • Nếu không đồng ý chịu sự ràng buộc của các Điều khoản và điều kiện này thì bạn không được sử dụng trang web này.
 • Chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.
 • Vì vậy, bạn nên truy cập định kỳ vào trang này để xem lại các Điều khoản và điều kiện này.
 • Bằng việc sử dụng Trang web này sau khi chúng tôi đăng bất kỳ thay đổi nào, bạn đồng ý chấp nhận những thay đổi đó, cho dù thực tế bạn đã xem xét những thay đổi đó hay chưa.

Quyền riêng tư

 • Vui lòng xem lại Chính sách quyền riêng tư và Chính sách cookie của chúng tôi.
 • Các chính sách đó cũng áp dụng đối với việc bạn truy cập vào Trang web này.

Nội dung trang web

 • Tất cả các tài liệu, kể cả hình ảnh, thông tin chi tiết, dữ liệu, hình minh họa, thiết kế, biểu tượng, hình chụp, đoạn video, văn bản, phần mềm, đồ họa, tập lệnh, logo và các tài liệu khác thuộc Trang web này … Chúng tôi tuyên bố bạn có thể:

a) Sử dụng nội dung trang web có giới hạn không vi phạm nguyên tắc cộng đồng, cũng như không được phép bôi xấu, xúc phạm… cũng như gây ảnh hưởng đến cộng đồng mạng. b) Sử dụng nội dung Trang web này và Nội dung của trang web chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại của riêng bạn.

Ứng xử trực tuyến

 • Bạn đồng ý chỉ sử dụng Trang web cho các mục đích hợp pháp.
 • Bạn không được đăng bài hoặc truyền tải đến hoặc thông qua Trang web các tài liệu bất hợp pháp, có hại, có tính chất đe dọa, lạm dụng, xúc phạm, lăng mạ, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, hận thù hoặc bất kỳ tài liệu nào khác có thể phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc hình sự theo pháp luật.
 • Chúng tôi có thể tiết lộ mọi nội dung hoặc thông tin liên lạc điện tử dưới mọi hình thức để đáp ứng bất kỳ điều luật pháp quy định, điều tra khởi tố nếu các cơ quan pháp luật yêu cầu.

Tính chính xác của thông tin

 • Chúng tôi sẽ nỗ lực trong phạm vi hợp lý để cung cấp thông tin chính xác và cập nhật những thông tin cần thiết, bảo đảm… nhưng chúng tôi không đảm bảo mọi thông tin có trên Trang web này đều chính xác, hoàn chỉnh, đáng tin cậy, cập nhật hoặc không có lỗi.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trên Trang web này. Mặc dù chúng tôi có thể sửa đổi Nội dung, cải tiến Trang web hoặc sửa bất kỳ lỗi hay thiếu sót nào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải làm như vậy.
 • Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thông tin kịp thời nhưng sẽ không chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ thông tin nào không chính xác.
 • Bạn tự chịu mọi rủi ro khi sử dụng thông tin được cung cấp trên Trang web này và Tập đoàn sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp bạn bị mất dữ liệu, mất lợi nhuận hoặc bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào khác xuất phát từ việc bạn sử dụng Trang web này.

Các liên kết tới trang web của bên thứ ba

 • Các liên kết trên Trang web này có thể chuyển tới các dịch vụ hoặc trang web không do chúng tôi  kiểm soát hay vận hành.
 • Chúng tôi cung cấp các liên kết này để bạn tiện dùng và tìm thông tin.
 • Chúng tôi không xác thực trang web hoặc dịch vụ nào thông qua liên kết này.
 • Chúng tôi không nhận trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý về các trang web hay dịch vụ khác.
 • Bạn tự chịu mọi rủi ro khi sử dụng mọi trang web hoặc dịch vụ được liên kết qua Trang web này.

Phản hồi và những đề xuất khác

 • Tất cả các phản hồi, ý kiến và những đề xuất khác mà bạn gửi thông qua Trang web này sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền và có thể được chúng tôi sử dụng cho mọi mục đích mà không có nghĩa vụ trả thù lao cho bạn.
 • Tất cả dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được xử lý theo Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi.

Luật áp dụng

 • Trang web này và Nội dung chỉ được trình bày cho mục đích quảng bá các dịch vụ hiện có của chúng tôi.
 • Trang web này thuộc quyền kiểm soát và điều hành của các văn phòng thuộc tonghop.org thuộc sự quản lý và hoạt động theo luật pháp Việt Nam và quy định về dữ liệu internet toàn cầu.
 • Bạn chịu trách nhiệm tuân thủ các điều luật của khu vực tài phán mà bạn truy cập Trang web này và bạn đồng ý rằng bạn sẽ không truy cập hay sử dụng thông tin trên Trang web này theo cách vi phạm những điều luật đó.
 • Các Điều khoản và điều kiện này cũng như việc bạn sử dụng Trang web này sẽ chịu sự chi phối của các luật hiện hành tại Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có xung đột giữa các quy tắc luật pháp của Việt Nam và các hiệp định quốc tế, Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền nào theo các Điều khoản và điều kiện này sẽ không cấu thành việc chúng tôi khước từ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào trong các Điều khoản và điều kiện này.

Giải quyết tranh chấp

 • Mọi khiếu nại hoặc tranh cãi liên quan đến các Điều khoản và điều kiện này hoặc đến Trang web này sẽ do trọng tài – cơ quan thực thi pháp luật giải quyết.

Điều khoản khác

 • Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và điều kiện này được xác định là không hợp lệ hoặc bất khả thi, thì các điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến phần còn lại của các Điều khoản và điều kiện này.
 • Bất kể pháp lệnh hoặc điều luật nào trái ngược, thì bất kỳ khiếu nại hay nguyên nhân khởi kiện nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang web này hay theo các Điều khoản và điều kiện này phải được nộp trong vòng một năm sau khi khiếu nại hoặc nguyên nhân khởi kiện đó phát sinh, nếu không sẽ bị cấm vĩnh viễn.
 • Tiêu đề của các mục trong những Điều khoản và điều kiện này chỉ để tiện theo dõi.

Liên hệ

 • Mọi trường hợp link bài viết bị hỏng bạn hãy vui lòng copy link bài viết và gửi cho chúng tôi, chúng tôi sẽ khắc phục sớm nhất và phản hồi ngay lại cho bạn khi đã sửa chữa xong!
 • Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Trang web này, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ:  tonghop.org@gmail.com