32 C
Hanoi
Thứ Sáu, Tháng Sáu 14, 2024

CHÍNH SÁCH BẢO MẬTCần đọc
(Chính sách - Bảo mật)

Cập nhật ngày 30 tháng 11 năm 2021

Chính sách bảo mật của tonghop.org luôn tôn trọng sự riêng tư của mọi Khách Hàng và cam kết bảo vệ sự riêng tư của các khách hàng.

Thông tin người dùng

 • tonghop.org không thu thập, lưu trữ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân như: Tên, tuổi, giới, số tài khoản ngân hàng… của người dùng khi truy cập website này.
 • tonghop.org có thể lưu trữ thông tin về hành vi của người dùng chỉ để sử dụng cho việc tối ưu nội dung website.

Phần mềm

 • tonghop.org không cung cấp các phần mềm độc hại, hay phần mềm gián điệp.
 • tonghop.org không cung cấp các nội dung trái đạo đức, pháp luật…

Sản phẩm

Các sản phẩm trên trang cửa hàng của chúng tôi đều được đảm bảo về:

 • Sự phục vụ, Chất lượng, Bảo hành, đổi trả… nhằm mang lại sự thuận tiện, lợi ích tốt nhất cho khách hàng. “vui lòng tham khảo chính sách bán hàng”

Liên kết

 • tonghop.org có thể chứa những liên kết tới các trang web khác.
 • tonghop.org không giám sát hoặc kiểm soát nội dung những trang này cũng như việc thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tại đó.
 • tonghop.org không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào nào đối với các thông tin trên website đó và đề nghị bạn nên xem xét chính sách bảo mật riêng của từng website.

Bình luận

 • Khi Quý khách để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam.
 • Sau khi bình luận của bạn được chấp nhận, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai.

Media

 • Quý Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào trên trang web cung cấp.
 • Không cho phép tải dữ liệu lên website.

Cookies

 • Chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie.
 • Cookie không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.
 • Cookie tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

 • Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.).

Chia sẻ dữ liệu

 • Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu của bạn với bất bên thứ nào khác.

Thời gian tồn tại dữ liệu.

 • Với bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn.
 • Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ.

Thay đổi đối với chính sách bảo mật.

 • tonghop.org có thể cập nhật chính sách bảo mật. Mọi thay đổi sẽ được đưa lên website này, vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên nên xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi.

Trân trọng thông tin tới quý khách!